Evropský soudní atlas v trestních věcech

Evropská soudní síť (EJN) v trestních věcech zřídila Evropský soudní atlas s cílem usnadnit práci právníků při praktickém provádění žádostí o vzájemnou právní pomoc mezi členskými státy. Atlas umožňuje zjištění místního příslušného orgánu, který může obdržet žádost o vzájemnou právní pomoc, a stanoví rychlý a účinný kanál pro přímé předávání žádostí.

Evropský soudní atlas o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, rovněž nazývaný atlas, je dynamickým nástrojem informačních technologií, který poskytuje podrobnosti o příslušných orgánech odpovědných za provádění žádostí o justiční spolupráci a který zároveň zohledňuje různé druhy údajů: zeměpisnou oblast, organizaci justičních orgánů, druh trestné činnosti, druh požadovaného opatření a příslušné mezinárodní nástroje.

Atlas je součástí webové stránky ESS a je spravován sekretariátem ESS. Vlastní obsah je vkládán tzv. „korespondenty pověřenými nástroji ESS“; jedná se o zvláštní kontaktní místa ESS, která odpovídají za údržbu informací na stránkách ESS, pokud se týkají jejich členského státu. Díky pružné zpětné vazbě na ESS (nástroj informatické správy) je atlas užitečným nástrojem, který poskytuje údaje o značně odlišných právních systémech členských států.

Atlas je k dispozici justičním orgánům, které potřebují pomoc justičního orgánu v jiném členském státě. Přestože je atlas umístěn na stránkách ESS a udržován sekretariátem ESS, není ESS do žádosti zapojena, nýbrž pouze nástroj používá pro navázání kontaktu mezi dvěma či více justičními orgány. Uživatelsky vstřícné rozhraní zajišťuje, že dožadující orgán může lehce nalézt příslušný orgán v dožádaném státě, aniž by měl podrobné znalosti právního systému daného členského státu.

Související odkazy

Evropský soudní atlas v trestních věcech

Poslední aktualizace: 28/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.