Büntetőügyek Európai Igazságügyi Atlasza

A büntetőügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat (EIH) Európai Igazságügyi Atlaszt hozott létre annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a jogi szakemberek számára a tagállamok közötti kölcsönös jogsegélyre irányuló megkeresések gyakorlati végrehajtása terén.  Az Atlasz lehetővé teszi azon helyi illetékes hatóság azonosítását, amelyhez kölcsönös jogsegélyre irányuló megkeresés intézhető, valamint a megkeresések közvetlen továbbítására szolgáló, gyors és hatékony csatornát biztosít.

A büntetőügyekre vonatkozó kölcsönös jogsegélyről szóló Európai Igazságügyi Atlasz (az „Atlasz”) olyan dinamikus informatikai eszköz, amely adatokat szolgáltat azon illetékes hatóságokkal kapcsolatban, amelyekhez igazságügyi együttműködés iránti megkeresést lehet intézni, és amely egyszerre több különböző adatot vesz figyelembe, például a földrajzi területet, az igazságügyi szervezetet, a bűncselekmény fajtáját, a szükséges intézkedés típusát és az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközöket.

Az Atlaszt az EIH honlapjának részeként az EIH titkársága kezeli. Az Atlaszt az ún. EIH-eszközfelelősök töltik fel tartalommal, akik az adott tagállamot érintő információknak az EIH honlapján történő megjelenítésével és karbantartásával foglalkozó különleges kapcsolattartók. A rugalmas háttérirodának (informatikai irányítási eszköz) köszönhetően az Atlasz jól használható a tagállamok igen különböző jogrendszereivel kapcsolatos adatok megjelenítésére.

Az Atlaszt az igazságügyi hatóságok használhatják abban az esetben, ha egy másik tagállamban lévő igazságügyi hatóságtól kívánnak segítséget kérni. Noha az Atlasz az EIH honlapján található és azt az EIH titkársága működteti, az EIH nem érintett a megkeresésekben, hanem csupán az eszközt kezeli annak érdekében, hogy közvetlen kapcsolatot hozzon létre két vagy több igazságügyi hatóság között. A felhasználóbarát felület biztosítja, hogy a megkereső hatóság a megkeresés szerinti tagállam jogrendszerének alapos ismerete nélkül is könnyen megtalálhassa e tagállam illetékes hatóságát.

Kapcsolódó linkek

Büntetőügyek Európai Igazságügyi Atlasza

Utolsó frissítés: 28/04/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.