Регистри

Движението на хора и разрастването на предприятия отвъд националните граници става все по-голямо благодарение на възможностите, предлагани от отворените граници и Единния европейски пазар. При тези обстоятелства е необходим улеснен достъп до официални и надеждни документи и информация за търговци, кредитори, бизнес партньори и потребители, за да се увеличи прозрачността и правната сигурност в целия Европейски съюз.

В Европа

предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни за отделните държави-членки. Настоящият раздел съдържа връзки към тях, като предоставя информация на европейско и на национално равнище.

Последна актуализация: 27/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.