Obchodní rejstříky

Důsledkem jednotného trhu EU je to, že řada společností expanduje za hranice svých zemí. Od června 2017 jsou obchodní rejstříky všech zemí EU propojeny a je možné v nich vyhledávat.

Judikatura Evropského soudního dvoranavíc v posledních deseti letech otevřela společnostem možnost zapsat se do rejstříku v jednom členském státě a svoji podnikatelskou činnost provozovat částečně nebo zcela v jiném členském státě.

Pojem „obchodní rejstřík“ zahrnuje národní obchodní rejstříky, rejstříky společností a jakékoli jiné rejstříky, které uchovávají informace o společnostech a zpřístupňují je veřejnosti ve smyslu směrnice 2009/101/ES.

Více informací o obchodních rejstřících na evropské úrovni a vnitrostátních obchodních rejstřících naleznete na příslušných stránkách.

Poslední aktualizace: 22/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.