Obchodní rejstříky

Stále více podniků expanduje za hranice svých států, aby využily příležitostí, které skýtá jednotný trh EU. Společnosti z různých členských států EU tvoří přeshraniční skupiny a jsou zapojeny do velké řady restrukturalizačních opatření, jako jsou fúze či rozdělování podniků.

Judikatura Evropského soudního dvoranavíc v posledních deseti letech otevřela společnostem možnost zapsat se do rejstříku v jednom členském státě a svoji podnikatelskou činnost provozovat částečně nebo zcela v jiném členském státě.

Pojem „obchodní rejstřík“ zahrnuje národní obchodní rejstříky, rejstříky společností a jakékoli jiné rejstříky, které uchovávají informace o společnostech a zpřístupňují je veřejnosti ve smyslu směrnice 2009/101/ES.

Více informací o obchodních rejstřících na evropské úrovni a vnitrostátních obchodních rejstřících naleznete na příslušných stránkách.

Poslední aktualizace: 30/06/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.