Įmonių registrai

Pasinaudodamos ES bendrosios rinkos galimybėmis įmonės vis dažniau plečiasi į kitas valstybes. Tarpvalstybinėse įmonių grupėse ir gausiose restruktūrizavimo operacijose, kaip antai įmonių susijungimo ir skaidymo, dalyvauja įvairių ES valstybių narių įmonės.

Be to, per pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje įmonėms suteikta galimybė įsisteigti vienoje valstybėje narėje, o veiklą (iš dalies arba visiškai) vykdyti kitoje.

Sąvoka įmonių registras apima nacionalinius prekybos registrus, įmonių registrus ir visus kitus registrus, kuriuose pagal Direktyvą Nr. 2009/101/EB saugoma ir viešai skelbiama informacija apie įmones.

Daugiau informacijos apie europinius įmonių registrus ir nacionalinius įmonių registrus rasite atitinkamuose šios svetainės skyriuose.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.