Poslovni registri

Vse več podjetij širi svojo dejavnost prek nacionalnih meja in izkorišča priložnosti enotnega trga EU. Čezmejne skupine in veliko število prestrukturiranj podjetij, kot so združitve in delitve, zadevajo podjetja iz različnih držav članic EU.

Poleg tega je sodna praksa Sodišča Evropske unije v zadnjem desetletju omogočila podjetjem, da se vpišejo v eni državi članici, svojo poslovno dejavnost pa delno ali v celoti opravljajo v drugi državi članici.

Izraz „poslovni register“ vključuje nacionalne trgovinske registre, registre podjetij in vse druge registre, v katerih so shranjene informacije o podjetjih in ki so dostopni javnosti v skladu z Direktivo 2009/101/ES.

Na ustreznih podstraneh so na voljo podrobnejše informacije o poslovnih registrih na evropski ravni in nacionalnih poslovnih registrih.

Zadnja posodobitev: 01/07/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.