Obchodní rejstříky na evropské úrovni

Tento oddíl stručně představuje spolupráci obchodních rejstříků na evropské úrovni.

Propojení obchodních rejstříků v EU

Po přijetí směrnice 2012/17/EU je za společného úsilí všech členských států a Evropské komise vytvářen systém propojení obchodních rejstříků na úrovni EU.

Systém je znám jako systém propojení obchodních rejstříků (systém BRIS). Po zavedení bude systém BRIS:

  • zajišťovat přístup na úrovni EU k informacím o společnostech registrovaných v členských státech a
  • umožňovat, a to poprvé, elektronickou komunikaci mezi všemi obchodními rejstříky EU. Budou si moci vyměňovat informace týkající se zahraničních poboček a přeshraničních fúzí společností.

Díky systému BRIS budou moci občané, podniky a vnitrostátní orgány vyhledávat, pomocí portálu e-justice, informace zapisované společnostmi do vnitrostátních rejstříků. Nový systém navíc zlepší komunikaci mezi rejstříky, neboť jim umožní vzájemnou výměnu důvěryhodných informací o společnostech.

Systém BRIS by měl být zprovozněn do 8. června 2017.

Alternativní zdroje informací

Evropský obchodní rejstřík (EBR)

EBR je síť evropských obchodních rejstříků. Začala jako neformální technická spolupráce mezi obchodními rejstříky a během doby se zaměřila na nabídku informací o společnostech po celé Evropě. Dnes si mohou uživatelé objednat služby EBR prostřednictvím obchodních rejstříků svého státu. Získávají tím přeshraniční přístup k informacím o společnostech zapsaných v těch zemích, které se účastní sítě EBR.

Více informací naleznete na internetových stránkách EBR.

Poslední aktualizace: 29/09/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.