Įmonių registrai Europos lygmeniu

Šiame skirsnyje trumpai pristatomas verslo registrų bendradarbiavimas Europos lygmeniu.

ES verslo registrų sąveika

Priėmus Direktyvą 2012/17/ES, ES lygmeniu kartu dalyvaujant visoms ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai diegiama verslo registrų sąveikos sistema.

Ši sistema žinoma kaip verslo registrų sąveikos sistema (angl. Business Registers Interconnection System, BRIS).
. Ją įdiegus, BRIS:

  • užtikrins ES lygmens prieigą prie informacijos apie valstybėse narėse registruotas bendroves ir
  • pirmą kartą sudarys sąlygas elektroniniam visų ES verslo registrų ryšiui. Jie galės keistis informacija apie užsienio filialus ir tarpvalstybinius bendrovių susijungimus.

Įdiegus BRIS piliečiai, įmonės ir nacionalinės valdžios institucijos galės per e. teisingumo portalą ieškoti informacijos, kurią bendrovės pateikė nacionaliniams registrams. Be to, naujoji sistema pagerins informacijos keitimąsi tarp registrų, sudarydama jiems galimybę vieniems su kitais keistis patikima informacija apie bendroves.

BRIS turėtų pradėti veikti iki 2017 m. birželio 8 d.

Kiti informacijos šaltiniai

Europos verslo registras (EVR)

EVR yra Europos verslo registrų tinklas. Jis prasidėjo kaip neoficialus techninis verslo registrų bendradarbiavimas, o laikui bėgant daugiausia dėmesio pradėta skirti informacijos apie bendroves visoje Europoje teikimui. Šiandien vartotojai gali užsisakyti EVR paslaugas per savo šalies verslo registrą. Tai jiems suteikia tarpvalstybinę prieigą prie informacijos apie EVR tinkle dalyvaujančiose šalyse registruotas bendroves.

Daugiau informacijos rasite EVR svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 29/09/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.