Registre comerciale la nivel european

Această secțiune prezintă pe scurt cooperarea care se desfășoară la nivel european în materie de registre ale comerțului.

Interconectarea registrelor comerțului din UE

În urma adoptării Directivei 2012/17/UE, la nivelul UE este în curs de lansare un sistem de interconectare a registrelor comerțului într-un efort comun care să implice toate statele membre ale UE și Comisia Europeană.

Acest sistem este cunoscut sub numele de „sistem de interconectare a registrelor comerțului” (BRIS). După ce va fi instituit, BRIS:

  • va asigura accesul la informații la nivelul UE cu privire la societățile înregistrate în statele membre și
  • va permite, pentru prima dată, comunicarea electronică între toate registrele comerțului din UE. Acestea vor fi în măsură să facă schimb de informații în ceea ce privește sucursalele străine, precum și fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale.

Datorită BRIS, cetățenii, întreprinderile și autoritățile naționale vor putea să caute, prin intermediul portalului e-justiție, informațiile completate de societăți în registrele naționale. În plus, noul sistem va îmbunătăți comunicarea dintre registre, permițându-le să facă schimb de informații fiabile cu privire la societățile comerciale.

BRIS ar trebui să devină operațional până la 8 iunie 2017.

Surse externe de informații

Registrul European al Comerțului (European Business Register, EBR)

EBR este o rețea de registre europene ale comerțului. A început ca o cooperare tehnică informală între registrele comerciale și, în timp, s-a concentrat asupra oferirii de informații referitoare la societățile comerciale din întreaga Europă. Astăzi, utilizatorii se pot abona la serviciile EBR prin intermediul registrului comerțului din propria țară. Acesta le oferă accesul transfrontalier la informațiile referitoare la societățile comerciale înregistrate în țările care participă la EBR.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul web al EBR.

Ultima actualizare: 29/09/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.