Търговски регистри в държавите от ЕС

Търговските регистри в Европа предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни в различните държави членки.

При все това, основните услуги, предлагани от всички търговски регистри, са регистрация, преглед и съхранение на информация за дружествата, като например правна форма, седалище, капитал и правни представители, както и предоставяне на публичен достъп до тази информация.

За по-подробна информация относно регистрите в държавите членки, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, изберете един от флаговете от менюто вдясно на екрана.

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.