Obchodní rejstříky v zemích EU

Obchodní rejstříky v Evropě nabízejí řadu služeb, které se v jednotlivých členských státech mohou lišit.

Ovšem hlavními službami, které poskytují všechny obchodní rejstříky, jsou registrace, přezkum a uchovávání informací o společnostech, tj. například informace o právní formě společnosti, jejím sídle, kapitálu a právních zástupcích, a zpřístupňování těchto informací veřejnosti.

Pro podrobné informace o obchodních rejstřících v členských státech, stejně jako na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, si zvolte jednu z vlaječek zobrazených na pravé straně.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.