Įmonių registrai valstybėse narėse

Europoje įmonių registrai teikia įvairias paslaugas, tačiau skirtingose valstybėse narėse jos gali būti nevienodos.

Vis dėlto svarbiausios visų registrų teikiamos paslaugos – tai informacijos apie įmones (kaip antai apie jų teisinį statusą, buveinę, kapitalą ir teisinius atstovus) registravimas, patikrinimas ir saugojimas, taip pat jos teikimas visuomenei.

Išsamesnės informacijos apie valstybių narių bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos registrus rasite spustelėję atitinkamos šalies vėliavėlę puslapio dešinėje.

Paskutinis naujinimas: 01/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.