Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Fl-Ewropa, ir-reġistri tan-negozju joffru firxa ta' servizzi, li jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor.

Madankollu, is-servizzi ewlenin ipprovduti mir-reġistri kollha huma r-reġistrazzjoni, l-eżami u l-ħażna tal-informazzjoni tal-kumpanija, bħall-informazzjoni dwar il-forma ġuridika tal-kumpanija, is-sede, il-kapital u r-rappreżentanti legali tagħha, u li tagħmel din l-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku.

Biex tikseb informazzjoni dettaljata dwar ir-reġistru fl-Istati Membri kif ukoll l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja agħżel waħda mill-bnadar li ssib fin-naħa tal-lemin.

L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.