Ondernemingsregisters in de lidstaten

De ondernemingsregisters in Europa bieden een breed scala van diensten, die per lidstaat kunnen verschillen.

De dienstverlening van de registers is er echter in hoofdzaak op gericht informatie over ondernemingen, bijvoorbeeld over de rechtsvorm, de zetel, het vermogen en de wettelijke vertegenwoordigers van een onderneming, te registreren, te controleren en op te slaan en toegankelijk te maken voor het publiek.

Klik voor gedetailleerde informatie over registers in de lidstaten en die van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen op een van de vlaggetjes rechts.

Laatste update: 01/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.