Obchodné registre v členských štátoch

V Európe obchodné registre poskytujú rôzne služby, ktoré sa môžu v jednotlivých členských štátoch líšiť.

Základnými službami, ktoré poskytujú všetky registre, sú však evidovanie, skúmanie a uchovávanie informácií o spoločnostiach, napríklad informácií o právnej forme spoločnosti, jej sídle, základnom imaní a právnych zástupcoch, a sprístupňovanie týchto informácií verejnosti.

Ak chcete získať podrobné informácie o registroch v členských štátoch, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku, vyberte jednu z vlajok na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 01/06/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.