Företagsregister i EU-länderna

Företagsregistren i Europa erbjuder många tjänster som kan variera mellan medlemsländerna.

De grundläggande tjänster som alla register erbjuder är emellertid att registrera, granska och lagra uppgifter om företag, t.ex. bolagsform, säte, kapital och firmatecknare, och att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information om registren i EU-länderna och i Island, Norge och Lichtenstein.

Senaste uppdatering: 06/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.