Кадастри и имотни регистри

Поземлените регистри са много важен източник на информация поради правния си характер.

Поземлените регистри улесняват свързаните с поземлени въпроси административни задължения на гражданите, юристите, държавните власти, частните дружества и други заинтересовани страни. Официалната информация от регистрите е обществено достъпна (в повечето държави-членки на ЕС) за банки, кредитори, бизнес партньори и потребители, с цел да се увеличи прозрачността и правната сигурност на пазарите в Европейския съюз.

В съответните подразделения на уебстраниците  можете да намерите повече информация относно поземлените регистри на европейско равнище и  националните поземлени регистри.

Последна актуализация: 27/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.