Katastre nehnuteľností

Katastre nehnuteľností sú veľmi významným informačným zdrojom z dôvodu svojho právneho charakteru

Katastre nehnuteľností pomáhajú občanom, právnikom, štátnym orgánom, súkromným spoločnostiam a iným zainteresovaným stranám uľahčovať administratívne úlohy súvisiace s nehnuteľnosťami. Oficiálne informácie z registra sú (vo väčšine krajín EÚ) dostupné bankám, veriteľom, obchodným partnerom a spotrebiteľom na účely zvýšenia transparentnosti a právnej istoty na trhoch Európskej únie.

Viac informácií o katastroch nehnuteľností na európskej úrovni a štátnych katastroch nehnuteľností nájdete na príslušných podstránkach.

Posledná aktualizácia: 27/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.