Reġistri tal-artijiet f'livell Ewropew

Ez a rész két európai szinten működő ingatlan-nyilvántartási hálózatot – az európai földhivatali információs szolgáltatást (European Land Information Service, EULIS) és az Európai Földhivatalok Szövetségét (European Land Registry Association, ELRA) – mutat be röviden.

Mi az EULIS?

Az EULIS szolgáltatás (európai földhivatali információs szolgáltatás) olyan internetes portál, amely európai államokra kiterjedő hozzáférést tesz lehetővé az ingatlan-nyilvántartásokhoz.

Hozzáférést biztosít a szakmai felhasználók számára az európai földterületekre és ingatlanokra vonatkozó adatokhoz. Egyben információs központ is, ahol Ön az egyes országoknak az ingatlanok nyilvántartásba vételére vonatkozó eltérő feltételeiről tájékozódhat.

Az EULIS-hálózaton jelenleg öt tagállam nemzeti ingatlan-nyilvántartása szolgáltat földterületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos információkat. A munka különböző fázisainál tartó tíz további tagállam célja, hogy csatlakozzon az EULIS szolgáltatáshoz. Az EULIS weboldalán valamennyi hivatalos uniós ingatlan-nyilvántartási szervezet elérhetőségei és weboldalaira mutató hivatkozások is megtalálhatók.

Mit kínál az EULIS?

Az EULIS holnapján hivatkozások és információk találhatók az összes európai ingatlan-nyilvántartáshoz. Az EULIS szolgáltatás egyszerű internetes hozzáférést biztosít valamennyi részt vevő ország földterületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos hivatalos információihoz. Az ingatlan-nyilvántartási szervezetek az EULIS-portálon keresztül látják el a földhivatali információk szolgáltatói és terjesztői szerepét.

Az ingatlan-nyilvántartások regisztrált felhasználói az EULIS-hez csatlakozott bármely nyilvántartásban kereshetnek földterületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos információkat a helyi szolgáltatáson belül, amihez útmutatók és ügyfélszolgálati munkatársak segítsége áll a rendelkezésükre. A keresés eredménye közvetlenül letölthető vagy akár interneten is megnézhető. A felhasználók a rendes nemzeti illetékeljárásaikon keresztül fizetnek a szolgáltatásért.

A szolgáltatás internetes referenciainformációkat is tartalmaz valamennyi részt vevő ország tekintetében, amelyek a jogi keretet, a nyilvántartásba vételt, az ingatlanügyleteket és a jelzáloggal kapcsolatos eljárást, a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, valamint az ingatlanügyletekben részt vevő hatóságok szerepét és feladatait ismertetik. Az egyes országokra vonatkozó referenciainformációk a nyilvántartásban folytatott keresésekkel összefüggésben vagy a helyi környezettel kapcsolatos háttér-információként használhatók fel. Az EULIS emellett közös terminológiai és fordítási eszközt is kifejlesztett az uniós földtulajdonjoggal kapcsolatos különböző jogi fogalmak értelmezésének megkönnyítése érdekében.

Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ara l-websajt tal-EULIS.

Mi az ELRA?

Az ELRA a belga jog szerint működő nonprofit társulás, amely 29 olyan szervezetből áll, amelyek 22 tagállam ingatlan-nyilvántartását képviselik. Az ELRA elsődleges célja az ingatlan-nyilvántartás ingatlanpiacokon és tőkepiacokon betöltött szerepének fejlesztése és megismertetése.

Mit kínál az ELRA?

Az ELRA, amelynek célja a közös érdekű kérdésekre vonatkozó páneurópai egyetértés kialakítása, befogadó jellegű fórumot és hálózatot biztosít az elképzelések megosztásához. Az ELRA projektjeinek, a CROBECO-nak (cross-border electronic conveyancing, több tagállam közötti elektronikus továbbítás) és az ELRN-nek (European Land Registry Network, Európai Ingatlan-nyilvántartási Hálózat) a célja az információs és kommunikációs technológiák hatékony használata az ingatlan-nyilvántartási kérdések vonatkozásában történő tájékoztatás és együttműködés terén.

További információkért látogasson el az ELRA weboldalára.

L-aħħar aġġornament: 01/06/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.