Kadasters op Europees niveau

In deze rubriek wordt een korte presentatie gegeven van de Europese Dienst voor kadastrale informatie (Eulis) en van de Europese Organisatie van registratiefunctionarissen van onroerend goed (ELRA) – twee kadastrale netwerken op Europees niveau.

Wat is Eulis?

Eulis (Europese Dienst voor kadastrale informatie) is een webportaal dat grensoverschrijdend toegang biedt tot kadasters.

De dienst biedt professionele klanten in Europa toegang tot informatie omtrent percelen en onroerend goed. Bovendien verschaft hij informatie over de verschillende voorwaarden voor kadastrale registratie in de verschillende landen.

Momenteel bevat Eulis de informatie uit vijf nationale kadasters in de EU. Tien andere EU-lidstaten bevinden zich in uiteenlopende fasen van voorbereiding om ook hun kadasters te verbinden met Eulis. De contactgegevens en weblinks van alle officiële kadastrale organisaties in de EU kunnen ook op de Eulis-website worden gevonden.

Wat biedt Eulis?

De Eulis-website bevat links en informatie voor alle kadasters in Europa. Eulis biedt vlotte onlinetoegang tot de officiële kadastrale informatie uit alle deelnemende landen. De kadasters verstrekken en verspreiden hun informatie via het Eulis-portaal.

Een geregistreerde kadastergebruiker kan via de lokale dienst elk op Eulis aangesloten register doorzoeken op kadastrale informatie, en kan daarbij gebruikmaken van helpfuncties en assistentie door klantenservicemedewerkers. De zoekresultaten zijn te downloaden en rechtstreeks online te bekijken. De kosten worden langs de reguliere nationale weg in rekening gebracht.

Daarnaast zijn in Eulis naslaggegevens uit de verschillende deelnemende landen te vinden, omtrent rechtskader, registraties, transacties van onroerend goed en hypotheken, de beschikbare diensten, en de rol en de taken van overheden bij de overdracht van onroerend goed. Deze naslaggegevens kunnen worden gebruikt bij het doorzoeken van het register, of als informatiebron over het nationale bestel. Eulis heeft voorts gezorgd voor een gemeenschappelijk terminologie- en vertaalinstrument, dat de verschillende rechtsbegrippen met betrekking tot onroerend goed in de EU inzichtelijker moet maken.

Voor nadere informatie, zie de Eulis-website.

Wat is ELRA?

ELRA is een non-profitvereniging naar Belgisch recht, bestaande uit 29 organisaties die de kadasters vertegenwoordigen van 22 Europese lidstaten. Haar hoofddoel is het ontwikkelen en inzichtelijk maken van de kadastrale rol in onroerendgoed- en kapitaalmarkten.

Wat biedt ELRA?

ELRA streeft naar de ontwikkeling van een pan-Europees inzicht in kwesties van gemeenschappelijk belang en biedt daartoe een open forum en netwerk voor de uitwisseling van ideeën. De ELRA-projecten Crobeco (cross-border electronic conveyancing, oftewel grensoverschrijdende elektronische eigendomsoverdrachten) en ELRN (European Land Registry Network, Europees kadastraal netwerk) zijn gericht op het efficiënte gebruik van ICT ten behoeve van informatie en samenwerkingsdoeleinden in kadastrale zaken.

Voor nadere informatie, zie de ELRA-website.

Laatste update: 01/06/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.