Księgi wieczyste na szczeblu UE

W niniejszej sekcji przedstawiono pokrótce Europejski Serwis Informacji o Nieruchomościach (EULIS) oraz Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Gruntów (ELRA) – dwie sieci rejestrów nieruchomości funkcjonujące na szczeblu UE.

Czym jest EULIS?

Serwis EULIS (Europejski Serwis informacji o Nieruchomościach) to internetowy portal umożliwiający dostęp do rejestrów nieruchomości w państwach członkowskich UE.

Zapewnia on dostęp do informacji o gruntach i nieruchomościach specjalistycznym klientom w Europie. Jest to również ośrodek informacji, gdzie można dowiedzieć się o różnych warunkach rejestracji nieruchomości w poszczególnych państwach.

Obecnie informacje o gruntach i nieruchomościach udostępnia za pośrednictwem sieci EULIS pięć państw członkowskich UE. Dalsze dziesięć państw członkowskich znajduje się na różnym etapie prac zmierzających do połączenia z serwisem EULIS. Na stronie internetowej EULIS można także znaleźć informacje kontaktowe i linki do stron wszystkich oficjalnych organizacji prowadzących księgi wieczyste w UE.

Co oferuje EULIS?

Na stronie internetowej EULIS można znaleźć informacje o wszystkich rejestrach nieruchomości w Europie oraz łącza do nich Serwis ten umożliwia łatwy internetowy dostęp do oficjalnych informacji o gruntach i nieruchomościach ze wszystkich państw, które przystąpiły do sieci. Organizacje prowadzące rejestry nieruchomości dostarczają i rozpowszechniają informacje o nieruchomościach za pośrednictwem portalu EULIS.

Zarejestrowani użytkownicy rejestru nieruchomości mogą uzyskać informacje o gruntach i nieruchomościach dostępne w dowolnym rejestrze podłączonym do EULIS-u, wyszukując je w serwisie lokalnym – można skorzystać z wskazówek oraz pomocy przedstawicieli obsługi klienta. Użytkownicy mogą pobierać i przeglądać wyniki wyszukiwania bezpośrednio w sieci. Użytkownicy obciążani są opłatami w ramach zwykłych krajowych systemów rozliczeń.

Ponadto serwis umożliwia uzyskanie w internecie informacji o obowiązujących w każdym z uczestniczących państw przepisach prawnych, o rejestracji, warunkach nabywania nieruchomości i ustanawiania hipoteki, o dostępnych usługach oraz roli i zadaniach organów władz w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości. Informacje dotyczące poszczególnych państw można wykorzystywać w powiązaniu z wyszukiwaniem w rejestrach lub jako informacje ogólne dotyczące warunków lokalnych. Oprócz tego w ramach EULIS opracowano wspólną terminologię i narzędzie do tłumaczenia, aby ułatwić zrozumienie różnych koncepcji prawnych związanych z prawem nieruchomości w UE.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej EULIS.

Czym jest ELRA?

ELRA jest organizacją nienastawioną na zysk powstałą zgodnie z prawem belgijskim i składającą się z 29 organizacji reprezentujących rejestry nieruchomości 22 europejskich państw członkowskich. Jej pierwszoplanowym celem jest rozwój rejestrów nieruchomości na rynkach nieruchomości i kapitałowym oraz pogłębianie wiedzy na temat ich roli w tym zakresie.

Co oferuje ELRA?

ELRA zmierza do pogłębienia w Europie wiedzy na temat kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz stanowi otwarte forum i sieć wymiany poglądów. Realizowane przez ELRA projekty „CROBECO” (transgraniczne elektroniczne przenoszenie tytułu własności nieruchomości” oraz ELRN (Europejska Sieć Rejestrów Nieruchomości) zmierzają do efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby informowania i współpracy w kwestiach związanych z rejestrami nieruchomości.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej ELRA.

Ostatnia aktualizacja: 01/06/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.