Registre funciare la nivel european

Această secțiune prezintă pe scurt Serviciul european de informații funciare (EULIS) și Asociația europeană a registrelor funciare (ELRA) – două rețele de registre funciare care operează la nivel european.

Ce este EULIS?

Serviciul european de informații funciare (European Land Information Service, EULIS) este un portal online care facilitează accesul la registrele funciare de pe teritoriul Europei.

EULIS oferă acces la informații funciare și cadastrale pentru clienți profesioniști în Europa. De asemenea, acesta reprezintă un centralizator de informații de unde se pot afla detalii despre diferitele condiții ale înregistrărilor funciare în fiecare țară.

În prezent, registrele funciare naționale ale cinci state membre ale UE pun la dispoziție informații funciare și cadastrale în cadrul rețelei EULIS. Încă zece state membre ale UE se află în diferite faze ale pregătirilor pentru conectarea la serviciul EULIS. Datele de contact și link-urile către site-urile internet ale tuturor organizațiilor oficiale de registru funciar din UE se găsesc, de asemenea, pe site-ul EULIS.

Ce oferă EULIS?

Site-ul EULIS oferă link-uri și informații privind toate registrele funciare din Europa. EULIS asigură acces online facil la informații funciare și cadastrale oficiale deținute de toate statele participante. Organizațiile de registru funciar acționează ca furnizori și distribuitori de informații funciare prin intermediul portalului EULIS.

Clienții înregistrați ai registrelor funciare pot căuta informații funciare și cadastrale în orice registru conectat la EULIS prin căutarea în serviciul local - există ghiduri și reprezentanți pentru relația cu clienții care pot oferi asistență. Puteți descărca și vizualiza rezultatul căutării, direct și online. Clienților li se percepe o taxă prin sistemul național de facturare obișnuit.

În plus, serviciul oferă informații de referință online din partea fiecărei țări participante, care detaliază cadrul juridic, înregistrarea, vânzarea-cumpărarea de terenuri și procesul de ipotecare, serviciile disponibile, precum și rolul și competența autorităților în vânzarea-cumpărarea de terenuri. Informațiile de referință din fiecare țară pot fi utilizate împreună cu căutările în registru sau ca informații de fond privind regimul din țara respectivă. Mai mult, EULIS a elaborat un instrument comun de terminologie și traducere pentru a facilita înțelegerea diverselor concepte juridice referitoare la legislația funciară în UE.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul EULIS.

Ce este ELRA?

Asociația europeană a registrelor funciare (European Land Registry Association, ELRA) este o asociație non-profit înființată în temeiul legislației belgiene, alcătuită din 29 de organizații care reprezintă registrele funciare din 22 de state membre ale UE. Scopul său principal constă în dezvoltarea și înțelegerea rolului înregistrării funciare pe piețele imobiliare și de capital.

Ce oferă ELRA?

ELRA urmărește dezvoltarea unei înțelegeri pan-europene a aspectelor de interes comun și oferă un forum și o rețea deschise schimbului de idei. Proiectele ELRA privind transmiterea electronică transfrontalieră – CROBECO (cross-border electronic conveyancing) și Rețeaua europeană a registrelor funciare – ELRN (European Land Registry Network) vizează utilizarea eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor în scopuri de informare și cooperare în materia registrului funciar.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul ELRA.

Ultima actualizare: 01/06/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.