Zemljiške knjige na evropski ravni

V tem delu je na kratko predstavljen evropski informacijski sistem za zemljišča (EULIS) in evropsko združenje zemljiških knjig (ELRA) – evropski mreži zemljiških knjig, ki delujeta na evropski ravni.

Kaj je sistem EULIS?

Sistem EULIS (European Land Information Service) je spletni portal, ki uporabnikom preko evropskih meja omogoča dostop do zemljiških knjig.

Poklicnim uporabnikom v Evropi omogoča dostop do podatkov o zemljiščih in objektih. Hkrati je informacijsko vozlišče, na katerem lahko najdete različne pogoje za vpis zemljišča v vsaki državi.

Trenutno v mreži sistema EULIS svoje podatke o zemljiščih in objektih zagotavljajo nacionalne zemljiške knjige petih držav članic EU. Deset drugih držav članic EU je v različnih delovnih fazah povezave s sistemom EULIS. Na spletišču sistema EULIS lahko najdete tudi kontaktne podatke in povezave na spletišča vseh uradnih organizacij, pristojnih za zemljiške knjige, v EU.

Kaj nudi sistem EULIS?

Na spletišču sistema EULIS lahko najdete povezave in podatke za vse zemljiške knjige v Evropi. Sistem EULIS omogoča enostaven internetni dostop do uradnih podatkov o zemljiščih in objektih v vseh sodelujočih državah. Organizacije, pristojne za zemljiške knjige, delujejo kot dobavitelji in distributerji podatkov o zemljiščih prek portala sistema EULIS.

Registrirani uporabniki zemljiških knjig lahko podatke o zemljiščih in objektih iščejo v katerem koli registru, povezanem s sistemom EULIS, z iskanjem v lokalnem sistemu – pri tem si lahko pomagajo s priročniki za uporabo, lahko pa se tudi posvetujejo z uslužbenci za pomoč uporabnikom. Rezultate iskanja lahko prenesete in si jih ogledate neposredno na spletu. Uporabniku se storitev zaračuna v skladu z običajnim nacionalnim postopkom obračuna.

Poleg tega storitev zagotavlja spletne referenčne podatke iz vseh sodelujočih držav, in sicer o pravnem okviru, vpisih v zemljiško knjigo, nepremičninskih poslih in sistemu hipotekarnih posojil, o razpoložljivih storitvah ter nalogah in pristojnosti organov v nepremičninskih poslih. Referenčni podatki o vsaki državi se lahko uporabijo v povezavi s poizvedbami v zemljiških knjigah ali kot osnovni podatki o krajevnih danostih. Poleg tega sta bila v okviru sistema EULIS razvita skupna terminologija in prevajalsko orodje za lažje razumevanje različnih pravnih izrazov s področja zemljiškega prava v EU

Več informacij najdete na spletišču sistema ELIUS.

Kaj je sistem ELRA?

Evropsko združenje zemljiških knjig (European Land Registry Association – ELRA) je nepridobitno združenje v skladu z belgijskimi predpisi, v katerem je 29 organizacij, ki zastopajo urade zemljiških knjig iz 22 držav članic EU. Njegov glavni namen je razvoj in razumevanje vloge zemljiške knjige v okviru nepremičninskih in kapitalskih trgov.

Kaj nudi sistem ELRA?

Cilj združenja ELRA je razvoj vseevropskega razumevanja o zadevah skupnega interesa ter zagotavljanje dovzetnega foruma in mreže za izmenjavo idej. Cilj projektov združenja ELRA, namreč „CROBECO (cross-border electronic conveyancing)“ – čezmejni elektronski prenos stvarnih pravic in „ELRN (European Land Registry Network)“ – evropska mreža zemljiških knjig, je učinkovita uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za namene informiranja in sodelovanja na področju zemljiških knjig. Za več informacij glejte spletišče sistema ELRA.

Zadnja posodobitev: 01/06/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.