Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membru joffru firxa wiesgħa ta' servizzi, li jistgħu jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor.

Madankollu, is-servizzi ċentrali pprovduti mir-reġistri kollha huma li jirreġistraw, jeżaminaw u jaħżnu informazzjoni dwar artijiet u proprjetà, bħal-lokazzjoni u s-sjieda, u biex din l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u klijenti professjonali.

Biex tikseb informazzjoni dettaljata dwar reġistri fl-Istati Membri jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fin-naħa tal-lemin.

L-aħħar aġġornament: 27/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.