Kadasters in de lidstaten

De kadasters in de lidstaten kunnen van lidstaat tot lidstaat verschillen en bieden een brede scala aan diensten.

De kern van de dienstverlening is echter steeds registratie, behandeling en opslag van kadastrale informatie, bijvoorbeeld de ligging en de eigendom, en het ter beschikking stellen van die informatie aan het publiek en aan klanten die de informatie beroepshalve gebruiken.

Voor meer informatie over de kadasters in de lidstaten klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.