Księgi wieczyste w państwach członkowskich

Rejestry nieruchomości w państwach członkowskich pełnią liczne funkcje, które mogą się różnić w poszczególnych krajach.

Wszystkie rejestry pełnią jednak funkcje podstawowe, a mianowicie: rejestruje się w nich, analizuje i gromadzi informacje o gruntach i nieruchomościach, np. informacje dotyczące lokalizacji i własności; rejestry te umożliwiają także udostępnianie tych informacji osobom fizycznym i prawnym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rejestrów w państwach członkowskich, proszę wybrać jedną z flag zamieszczonych z prawej strony.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.