Registre funciare în statele membre

Registrele funciare din statele membre oferă o gamă largă de servicii, care pot varia de la o ţară la alta.

Cu toate acestea, principalele servicii furnizate de toate registrele sunt înregistrarea, examinarea şi stocarea informaţiilor privind terenurile şi dreptul de proprietate, precum amplasamentul şi proprietarii, şi punerea acestor informaţii la dispoziţia publicului şi a utilizatorii specializaţi.

Pentru informaţii mai detaliate despre registrele din statele membre, vă rugăm să selectaţi unul din steagurile care figurează în partea dreaptă.

Ultima actualizare: 27/04/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.