Katastre nehnuteľností v členských štátoch

Katastre nehnuteľností v členských štátoch poskytujú rôzne služby, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch môžu líšiť.

Základnými službami, ktoré poskytujú všetky katastre, je však registrovať, skúmať a uchovávať informácie o nehnuteľnostiach, ako sú informácie o polohe a vlastníctve, a poskytovať tieto informácie verejnosti.

Podrobné informácie o registroch v členských štátoch nájdete, ak kliknete na jednu z vlajok uvedených napravo.

Posledná aktualizácia: 27/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.