Insolvenční rejstříky

Insolvence znamená neschopnost splatit dluhy v době jejich splatnosti. V obchodním slova smyslu se insolvence obvykle týká neschopnosti společnosti s ručením neomezeným splácet dluhy.

Insolvenční rejstříky jsou velmi důležitým zdrojem informací právní povahy, které pomáhají občanům, právníkům, státním orgánům, společnostem a dalším zúčastněným stranám při provádění každodenních úkolů. Usnadňují bankám, věřitelům, obchodním partnerům a spotřebitelům přístup k úředním a důvěryhodným informacím týkajícím se insolvence. Tyto informace zvyšují transparentnost a právní jistotu na trzích Evropské unie.

V Evropě nabízejí insolvenční rejstříky řadu služeb, avšak rozsah a druh poskytovaných údajů se v jednotlivých členských státech liší. Členské státy, které mají samostatné insolvenční rejstříky zveřejňují například informace o všech fázích insolvenčního řízení a o účastnících tohoto řízení. V členských státech, které zpřístupňují údaje o insolvenčních řízeních prostřednictvím jiných rejstříků, je situace různá. Některé státy zveřejňují pouze název a status společnosti, jiné připojují i informace o všech fázích řízení.

Nicméně základním posláním všech rejstříků je registrovat, přezkoumávat a uchovávat informace o insolvenčních řízeních a tyto informace také zpřístupňovat veřejnosti.

Podrobné informace získáte kliknutím na některou z vlajek uvedených na pravé straně.

V červenci 2014 bylo na portálu evropské e-Justice spuštěno propojení insolvenčních rejstříků první skupiny členských států. Zatímco členské státy účastnící se tohoto projektu vedou i nadále své vnitrostátní insolvenční rejstříky v souladu se svojí vnitrostátní právní úpravou, portál Evropské e-Justice umožňuje uživatelům vyhledávat napříč všemi propojenými registry pomocí vícejazyčného vyhledávacího rozhraní.

Poslední aktualizace: 09/12/2014

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.