Nemokumo registrai

Bankrotas reiškia negalėjimą padengti skolų suėjus jų apmokėjimo terminui. Sąvoka „bankrotas“, paprastai vartojama verslo kontekste, reiškia, kad neribotos atsakomybės bendrovė negali sumokėti savo skolų.

Bankroto registrai yra labai svarbus teisinės informacijos šaltinis, palengvinantis kasdienį darbą piliečiams, teisininkams, valdžios institucijoms, bendrovėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Jie leidžia bankams, kreditoriams, verslo partneriams ir vartotojams lengviau susirasti oficialią ir patikimą bankroto informaciją. Tai didina skaidrumą ir teisinį tikrumą Europos Sąjungos rinkose.

Europos šalių bankroto registruose teikiama daug paslaugų; duomenų apimtis ir pobūdis įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Pavyzdžiui, valstybės narės, turinčios atskirus bankroto registrus, skelbia informaciją apie visus bankroto procedūros etapus ir procedūros šalis. Kai kurios valstybės narės bankroto duomenis teikia pasinaudodamos kitais registrais – tuomet informacija gali skirtis. Vienos šalys skelbia tik bendrovės pavadinimą ir statusą, kitos teikia informaciją apie visus procedūros etapus.

Tačiau pagrindinės bet kurio registro paslaugos – tai registruoti, nagrinėti ir saugoti bankroto informaciją bei viešai ją skelbti.

Išsamesnės informacijos rasite spustelėję šalies vėliavos mygtuką puslapio dešinėje.

2014 m. liepos mėn. e. teisingumo portale pradėjo veikti pirmosios valstybių narių grupės tarpusavyje susieti bankroto registrai. Projekte dalyvaujančios valstybės narės nacionalinius bankroto registrus tvarko pagal savo teisės aktus, o Europos e. teisingumo portalas suteikia vartotojams galimybę naudojantis daugiakalbe paieškos sąsaja atlikti paiešką visuose susietuose registruose.

Paskutinis naujinimas: 09/12/2014

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.