Insolventieregisters

Insolventie houdt in dat iemand zijn schulden niet tijdig kan betalen. De term wordt meestal in commercieel verband gebruikt, om aan te duiden dat een vennootschap 'met onbeperkte aansprakelijkheid' haar schulden niet kan aflossen.

De insolventieregisters zijn een zeer belangrijke bron van juridische informatie, waarvan burgers, justitiële beroepen, overheidsorganen, vennootschappen en andere belanghebbenden dagelijks gebruikmaken. Banken, schuldeisers, zakenpartners en consumenten vinden er officiële en betrouwbare gegevens in verband met insolventie. Dit komt de transparantie en de rechtszekerheid op de markten van de Europese Unie ten goede.

De insolventieregisters in Europa bieden een heel scala aan diensten aan; de hoeveelheid en de aard van de geregistreerde gegevens verschilt van lidstaat tot lidstaat. Zo publiceren lidstaten die beschikken over aparte insolventieregisters, informatie over de verschillende fasen van de insolventieprocedure en over de partijen bij de procedure. De lidstaten waar de insolventiegegevens in andere registers worden opgenomen, laten een grotere verscheidenheid zien. Soms worden alleen de naam en de rechtsvorm van een vennootschap bekendgemaakt, in andere gevallen ook informatie over de verschillende procedurefasen.

De kern van de dienstverlening is echter steeds dat insolventiegegevens worden geregistreerd, behandeld en opgeslagen en voor het publiek beschikbaar worden gesteld.

Voor meer informatie klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

In juli 2014 zijn op het Europees portaal voor e-justitie de gekoppelde insolventieregisters van een eerste groep lidstaten beschikbaar gesteld. De deelnemende lidstaten behouden hun nationale insolventieregisters in overeenstemming met hun nationale wetgeving, maar het Europees portaal voor e-justitie geeft een gebruiker de mogelijkheid om met behulp van een meertalige interface een zoekactie in alle gekoppelde registers uit te voeren.

Laatste update: 09/12/2014

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.