Rejestry upadłości

Niewypłacalność oznacza niemożność terminowego spłacenia długów. W terminologii biznesowej niewypłacalność odnosi się zazwyczaj do niemożności spłacenia długów przez spółkę z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestry upadłości stanowią bardzo istotne źródło informacji o charakterze prawnym mające ułatwić wykonywanie bieżących zadań przez obywateli, specjalistów prawnych, organy państwowe, spółki i inne zainteresowane podmioty. Ułatwiają one dostęp do urzędowych i wiarygodnych informacji związanych z niewypłacalnością bankom, wierzycielom, partnerom biznesowym i konsumentom. Informacje te zwiększają przejrzystość i pewność prawa na rynkach Unii Europejskiej.

W Europie rejestry upadłości oferują wachlarz usług, przy czym zakres i rodzaj danych są różne w poszczególnych państwach członkowskich. Przykładowo państwa członkowskie, które mają osobne rejestry upadłości, publikują informacje o wszystkich etapach postępowania upadłościowego i o stronach takiego postępowania. W państwach członkowskich, które udostępniają dane o niewypłacalności za pośrednictwem innych rejestrów, sytuacja jest bardziej zróżnicowana Niektóre państwa publikują jedynie nazwę spółki i informację o jej statusie; inne dołączają informacje o wszystkich etapach postępowania.

Wszystkie rejestry pełnią jednak funkcje podstawowe, a mianowicie rejestruje się w nich, analizuje i gromadzi informacje o niewypłacalności oraz podaje się te informacje do wiadomości publicznej.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

W lipcu 2014 r. na europejskim portalu e-sprawiedliwość udostępniono wzajemnie połączone rejestry upadłości pierwszej grupy państw członkowskich. Podczas gdy uczestniczące państwa członkowskie utrzymują swoje krajowe rejestry upadłości zgodnie z ich przepisami krajowymi, europejski portal e-sprawiedliwość umożliwia wyszukiwanie we wszystkich wzajemnie połączonych rejestrach, z wykorzystaniem wielojęzycznej wyszukiwarki.

Ostatnia aktualizacja: 09/12/2014

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.