Registre de insolvenţă

Insolvenţa reprezintă incapacitatea unei persoane de a își plăti datoriile la scadență. Utilizată în general într-un context comercial, insolvenţa se referă la incapacitatea unei societăţi „cu responsabilitate nelimitată” de a îşi plăti datoriile.

Registrele de insolvență constituie o sursă foarte importantă de informații de natură juridică pentru facilitarea activităților cotidiene ale cetățenilor, juriștilor, autorităților de stat, întreprinderilor și ale altor părți interesate. Acestea facilitează accesul băncilor, creditorilor, partenerilor comerciali și consumatorilor la informații oficiale și fiabile legate de insolvență. Aceste informații sporesc transparența și securitatea juridică pe piețele Uniunii Europene.

În Europa, registrele de insolvență oferă o gamă de servicii; sfera și tipul datelor variază de la un stat membru la altul. De exemplu, statele membre care dețin registre de insolvență separate publică informații privind toate etapele procedurilor de insolvență și părțile la proceduri. Situația este mai diversificată în cazul în care statele membre pun la dispoziție date privind insolvența prin intermediul altor registre. Unele țări publică doar numele și statutul juridic al întreprinderii; altele includ informații cu privire la toate etapele procedurilor.

Cu toate acestea, serviciile de bază furnizate de toate registrele constau în înregistrarea, examinarea și stocarea informațiilor privind insolvențele și punerea acestor informații la dispoziția publicului.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să selectați unul dintre steagurile care figurează în partea dreaptă.

În iulie 2014, portalul european e-Justiție a pus la dispoziție registrele de insolvență interconectate ale unui prim grup de state membre. Cu toate că statele membre participante mențin registrele de insolvență naționale în conformitate cu legislația lor națională, portalul european e-Justiție face posibilă realizarea de către utilizatori a unei căutări simultane în toate registrele interconectate, utilizând o interfață de căutare multilingvă.

Ultima actualizare: 09/12/2014

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.