Registri plačilne nesposobnosti

Plačilna nesposobnost pomeni, da ob zapadlosti plačila dolgov ni mogoče poravnati. Izraz, ki se običajno uporablja v poslovnem okolju, označuje nesposobnost podjetja, da poravna svoje dolgove.

Registri plačilne nesposobnosti so zelo pomemben vir pravnih informacij, s pomočjo katerih državljani, pravni strokovnjaki, državni organi, podjetja in druge zainteresirane strani lažje opravljajo vsakdanje naloge. Bankam, upnikom, poslovnim partnerjem in potrošnikom omogočajo lažji dostop do uradnih in verodostojnih podatkov o plačilni nesposobnosti. Ti podatki pa zagotavljajo večjo preglednost in pravno varnost na trgih Evropske unije.

Registri plačilne nesposobnosti nudijo v Evropi vrsto storitev, obseg in vrsta podatkov se med državami članicami razlikuje. Tako so na primer v državah članicah z ločenimi registri plačilne nesposobnosti objavljeni podatki o vseh fazah insolvenčnega postopka in o strankah v teh postopkih. Ko države članice podatke o plačilni nesposobnosti objavijo v drugih registrih, je položaj bolj raznolik. V nekaterih državah so objavljena samo imena in pravna oblika podjetja, druge države pa objavijo tudi podatke o vseh fazah postopka.

Vsi registri pa zagotavljajo enake glavne storitve. To so: vnos, pregled in shranjevanje podatkov o plačilni nesposobnosti ter objava teh podatkov.

Za podrobnejše informacije izberite eno od zastavic na desni strani zaslona.

Od julija 2014 so na evropskem portalu e-pravosodje na voljo povezani registri (plačilne nesposobnosti) prve skupine držav članic. Medtem ko sodelujoče države članice vzdržujejo svoje nacionalne registre plačilne nesposobnosti v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, evropski portal e-pravosodje omogoča uporabnikom, da iščejo podatke prek vseh povezanih registrov z uporabo večjezičnega iskalnega vmesnika.

Zadnja posodobitev: 09/12/2014

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.