Glosszáriumok és terminológia

Ez a szakasz a rendelkezésre álló uniós szintű fogalomtárakról és a többnyelvű „tezauruszról” nyújt rövid áttekintést.

A glosszárium egy meghatározott szakterülethez tartozó fogalmak és meghatározásaik ábécésorrendben levő listája. Kétnyelvű glosszárium esetében az első nyelven szereplő fogalom meghatározása a második nyelven történik, vagy a meghatározás szinonimákra vagy majdnem-szinonimákra hivatkozással történik egy másik nyelven. A glosszárium úgy fogható fel, mint egy kutatási vagy intézkedési területhez tartozó fogalmak magyarázatait tartalmazó gyűjtemény. A jog területén „glosszárium” alatt kétféle eszközt érthetünk: egyrészt használjuk olyan kifejezések listájára, amelyek fordítása minden ország esetében szerepel; másrészt jelentheti terminológiai célú meghatározások listáját is.

Glosszáriumok

IATE

Az IATE (InterActive Terminology for Europe) egy többnyelvű terminológiai adatbázis, amelyet az európai intézmények a fordításokhoz használnak.

Részét képezi egy keresőmotor, amelyben az Európai Unió valamennyi tevékenységi területén használatos fogalmak és kifejezések kereshetőek. A megfelelő használatához szükség van a célnyelv meglehetősen szakmai jellegű ismeretére. Nagyon hasznos eszköz a szakfordítók számára, azonban nem felel meg teljes mértékben a nagyközönség, az igazságügyi hatóságok vagy a jogi szakmai képviselői igényeinek. Ezért a fogalmak és kifejezések fordításait maguk a fordítók írják be, hogy új referenciákat hozzanak létre vagy kiegészítsenek már létezőket. A fordítási javaslatok az Európai Unió számos, ám nem az összes hivatalos nyelvére érkeznek.

Az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Szinonimák szótára

EUROVOC Thesaurus

Az EUROVOC egy többnyelvű tezaurusz (többnyelvű összehasonlító szótárgyűjtemény), amely az Európai Unió valamennyi tevékenységi területére kiterjed. Lehetővé teszi az európai intézmények dokumentációs rendszereiben a dokumentumok indexálását az intézmények és a felhasználóik számára.

Ez a tezaurusz az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén létezik.

Többnyelvű összehasonlító jogi szótár (VJM)

A VJM többnyelvű terminológiai adatbejegyzések és többfajta rendszer gyűjteménye (több mint 23 nyelv és 30 uniós jogrendszer), amely az Európai Unió Bírósága jogász-nyelvészei összehasonlító jogi kutatásainak gyümölcseként jött létre.

Jelenleg körülbelül 650 többnyelvű terminológiai adatbejegyzés (20 000 terminus) szerepel benne, amelyek a családjogot és a bevándorlási jogot érintik, illetve a közeljövőben a büntetőjogra is ki fog terjedni. Valamennyi adatbejegyzés elérhető az IATE terminológiai adatbázison keresztül.

A VJM terminológiai adatbejegyzései nagyon részletes információkat tartalmaznak, így fogalommeghatározásokat (az egyes jogrendszerekhez igazítva), összehasonlító jogi megjegyzéseket, hivatkozásokat (jogalkotás, ítélkezési gyakorlat, nemzeti, uniós és nemzetközi jogrendszerek doktrínája), az egyes fogalmak eltérő meghatározásait (ugyanazon a nyelven és időnként a jogrendszertől függőn eltérő módon), a terminus eredetének egyértelmű feltüntetését (egyenértékű kifejezés vagy formázás – átfogalmazás), figyelmeztetéseket (hamis jogi barátok, többértelműség kockázata, elavult terminusok), a fogalmak közötti szemantikai kapcsolatokat átláthatóvá tevő családfákat stb.

Utolsó frissítés: 15/04/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.