Glosarijai ir terminija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiami esami Europos lygmens glosarijai ir daugiakalbiai tezaurai.

Glosarijus – tai abėcėlinis tam tikros mokslo srities terminų sąrašas, kuriame kartu pateikiamos ir tų terminų apibrėžtys. Jei glosarijus yra dvikalbis, tuomet viena kalba pateikti terminai yra apibrėžiami antrąja kalba arba kita kalba paaiškinami sinonimais ar artimais sinonimais. Glosarijus gali būti suprantamas kaip paaiškinantis sąvokas, susijusias su tam tikra mokslo ar veiklos sritimi. Teisės srityje glosarijus gali reikšti dvi skirtingas priemones: jis naudojamas ir kaip sąvokų bei frazių sąrašas, pateikiant vertimą į visų šalių kalbas, ir kaip terminų apibrėžčių sąrašas.

Glosarijai

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe) – tai daugiakalbė terminų duomenų bazė, kurią vertimui naudoja Europos institucijos.

Ją sudaro visose Europos Sąjungos veiklos srityse vartojamų sąvokų ir frazių paieškos sistema. Norint ja tinkamai pasinaudoti, reikia gana profesionaliai mokėti vertimo kalbą. Tai labai naudinga priemonė profesionaliems vertėjams, nors ir nelabai tinkama plačiajai visuomenei, teisminės valdžios institucijoms ar teisės specialistams. Todėl sąvokų ar frazių vertimus įveda patys vertėjai, kad būtų sukurtos naujos ar papildytos esamos nuorodos. Vertimo pasiūlymai pateikiami keliomis, tačiau ne visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Sinonimų žodynas

EUROVOC tezauras

EUROVOC – tai daugiakalbis tezauras (lyginamosios daugiakalbės leksikos rinkinys), apimantis Europos Sąjungos veiklos sritis. Jis suteikia galimybę dokumentavimo sistemose sudaryti Europos institucijų ir jų vartotojų dokumentų rodyklę.

Šis tezauras veikia 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

LYGINAMASIS DAUGIAKALBIS TEISĖS ŽODYNAS (VJM)

VJM yra daugiakalbių terminologijos įrašų ir daugelio sistemų duomenų rinkinys (daugiau kaip 23 kalbos ir 30 ES teisės sistemų), parengtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisininkams lingvistams atlikus išsamius lyginamosios teisės tyrimus.

Šiuo metu jame yra apie 650 daugiakalbių terminologijos duomenų įrašų (20 000 terminų), susijusių su šeimos teisės, imigracijos teisės ir, artimiausiu metu, baudžiamosios teisės sritimis. Visi įrašai pateikiami terminologijos duomenų bazėje IATE.

VJM terminologijos įrašuose pateikiama labai išsami informacija, kaip antai, apibrėžtys (pritaikytos prie kiekvienos teisinės sistemos), lyginamosios teisės pastabos, teisinės nuorodos (teisės aktai, teismų praktika ir nacionalinių, ES ir tarptautinių teisinių sistemų doktrina), skirtingos tų pačių sąvokų apibrėžtys (ta pačia kalba ir kartais skirtingomis kalbomis, atsižvelgiant į teisines sistemas), aiškiai nurodoma termino kilmė (funkcinis ekvivalentas arba perfrazavimas), įspėjimai (teisiniai semantizmai, supainiojimo pavojus, pasenę terminai), sąvokų sąsajos, kurios leidžia akimirksniu pamatyti semantinius sąvokų ryšius ir kt.

Paskutinis naujinimas: 15/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.