Glossaria en terminologie

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van bestaande woordenlijsten (glossaria) en meertalige 'thesauri' op Europees niveau

Een 'glossarium' is een alfabetisch geordende lijst van termen die in een bepaald kennisdomein worden gebruikt, met bijbehorende definities. Er zijn ook tweetalige woordenlijsten, waarin termen in de ene taal worden uitgelegd in de andere taal, of waarin (bijna-)synoniemen van de termen in een andere taal worden gegeven. Een glossarium kan worden gezien als een verzameling met uitlegging van begrippen die van belang zijn voor een bepaald kennis- of handelingsdomein. In het domein ‘recht’ zijn er twee soorten glossaria: het kan gaan om een lijst uitdrukkingen met vertalingen voor alle betreffende landen, en het kan ook gaan om een terminologielijst met definities.

Glossaria

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe) is een meertalige terminologiedatabank, die binnen de Europese instellingen wordt gebruikt voor vertalingen.

De databank biedt een zoekmachine voor uitdrukkingen en begrippen die op alle mogelijke gebieden van EU-activiteit worden gebruikt. Voor een goed gebruik moet de doeltaal wel voldoende worden beheerst. Het is een zeer nuttig hulpmiddel voor professionele vertalers, maar minder geschikt voor het algemene publiek, gerechtelijke autoriteiten en beoefenaars van juridische beroepen. De vertalingen van uitdrukkingen en begrippen worden door de vertalers zelf ingevoerd en zo kunnen ze nieuwe ingangen (lemma’s) creëren of bestaande aanvullen. Voor verschillende, maar niet noodzakelijkerwijs alle, officiële talen van de Europese Unie worden mogelijke vertalingen voorgesteld.

Deze gegevensbank is gratis toegankelijk.

Synoniemenwoordenboek

EUROVOC - thesaurus

EUROVOC is een meertalige thesaurus (meertalige verzameling van overeenkomstige begripsaanduidingen) die alle gebieden beslaat waarop de Europese Unie actief is. Dankzij dit instrument kunnen de documenten en vragen in de documentatiesystemen van de Europese instellingen en hun gebruikers worden geïndexeerd.

De thesaurus bestaat in 23 officiële talen van de Europese Unie.

VERGELIJKEND MEERTALIG JURIDISCH VOCABULARIUM (VJM)

VJM is een verzameling van meertalige terminologische gegevensbestanden en multisystemen (meer dan 23 talen en 30 EU-rechtsstelsels) en is het resultaat van uitgebreid rechtsvergelijkend onderzoek door juristen-vertalers van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

VJM bevat momenteel ongeveer 650 meertalige terminologische gegevensbestanden (20 000 termen) op het gebied van het familierecht, het immigratierecht en, in de nabije toekomst, het strafrecht. Alle gegevensbestanden zijn beschikbaar in de terminologiedatabank IATE.

De terminologische gegevensbestanden van VJM bevatten zeer gedetailleerde informatie, zoals definities (aangepast aan elk rechtsstelsel), nota's over rechtsvergelijking, juridische verwijzingen (wetgeving, jurisprudentie, doctrine in nationale, Europese en internationale rechtsstelsels), de verschillende benamingen van een concept (in dezelfde taal en soms verschillend afhankelijk van de rechtsstelsels), een duidelijke verwijzing naar de oorsprong van een term (functioneel equivalent of een formulering - parafrase), waarschuwingen (valse juridische vrienden, gevaar voor verwarring, verouderde termen), conceptbomen die het mogelijk maken de semantische relaties tussen concepten in een oogopslag te zien enz.

Laatste update: 15/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.