Glosare şi terminologie

Prezenta secțiune oferă o perspectivă generală succintă asupra glosarelor și a „tezaurului” multilingv care există la nivel european.

Un „glosar” este o listă alfabetică de termeni dintr-un anumit domeniu de cunoaștere, însoțită de definițiile acestor termeni. În cazul unui glosar bilingv, termenii dintr-o limbă sunt definiți într-o a doua limbă sau sunt explicați prin sinonime sau cvasisinonime într-o altă limbă. Un glosar poate fi înțeles ca o listă de explicații ale unor concepte relevante pentru un anumit domeniu de studiu sau de activitate. În domeniul dreptului, termenul „glosar” se poate referi la două instrumente diferite: pe de o parte - o listă de expresii cu traduceri pentru fiecare țară; pe de altă parte - o listă de definiții, menite să fie utilizate în scop terminologic.

Glosare

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe - Terminologie interactivă pentru Europa) este o bază de date terminologice multilingvă, utilizată pentru traduceri în cadrul instituțiilor europene.

Aceasta este un motor de căutare pentru expresii și formulări utilizate în toate domeniile de activitate a Uniunii Europene. Pentru a fi utilizată în mod corespunzător, IATE necesită o cunoaștere mai degrabă avansată a limbii-țintă. IATE este un instrument foarte util pentru traducătorii profesioniști, nefiind însă pe deplin adecvată pentru publicul larg, pentru autoritățile judiciare sau pentru practicienii din domeniul dreptului. În consecință, traducerile expresiilor și ale formulărilor sunt introduse chiar de către traducători pentru a crea referințe noi sau pentru a le completa pe cele existente. Se propun sugestii de traduceri în mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, dar nu în toate aceste limbi.

Accesul la această bază de date este gratuit.

Dicționare de sinonime

Tezaurul EUROVOC

EUROVOC este un tezaur multilingv (o compilație de vocabular multilingv comparat) care acoperă toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Acesta permite indexarea documentelor în sistemele de documentare ale instituțiilor europene și ale utilizatorilor săi.

Acest tezaur există în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

VOCABULARUL JURIDIC MULTILINGV COMPARAT (VJM)

VJM este o colecție de fișe terminologice multilingve și de informații privind mai multe sisteme (peste 23 de limbi și 30 de sisteme juridice din UE), care este rezultatul amplei activități de cercetare privind dreptul comparat efectuate de juriștii lingviști ai Curții de Justiție ai Uniunii Europene.

În prezent, VJM conține aproximativ 650 de fișe terminologice multilingve (20 000 de termeni) care se referă la domeniul dreptului familiei și al legislației privind regimul străinilor, în viitorul apropiat urmând să fie inclus și dreptul penal. Toate fișele sunt disponibile prin intermediul bazei de date terminologice IATE.

Fișele terminologice ale VJM conțin informații foarte detaliate, cum ar fi definiții (adaptate fiecărui sistem juridic), note privind dreptul comparat, referințe juridice (legislație, jurisprudență, doctrina sistemelor juridice naționale, precum și doctrina sistemului juridic al UE și a sistemului juridic internațional), diferitele denumiri atribuite unui concept (în aceeași limbă și uneori în limbi diferite, în funcție de sistemele juridice), indicarea clară a originii unui termen (echivalent funcțional sau formulare echivalentă - parafrază), avertizări [termeni juridici înșelători („false friends”), riscul de confuzie, termeni depășiți], arborescența conceptuală care permite identificarea imediată a relației semantice dintre concepte etc.

Ultima actualizare: 15/04/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.