Glosarji in terminologija

Ta razdelek vsebuje kratek pregled obstoječih glosarjev in večjezičnega tezavra na evropski ravni.

Glosar je abecedni seznam izrazov z določenega področja in vsebuje tudi opredelitve izrazov. V dvojezičnem glosarju so izrazi v enem jeziku razloženi z opredelitvami ali sopomenkami oziroma približnimi sopomenkami v drugem jeziku. Glosar se lahko razume kot zbirka razlag pojmov z določenega študijskega področja ali področja dejavnosti. Na pravnem področju se izraz „glosar“ lahko nanaša na dve različni orodji: po eni strani se uporablja za seznam izrazov s prevodi za vsako državo, po drugi strani pa se uporablja tudi za seznam opredelitev terminologije.

Glosarji

IATE

IATE (Interaktivna terminologija za Evropo) je večjezična terminološka podatkovna zbirka, ki jo uporabljajo prevajalci evropskih institucij.

Vsebuje iskalnik izrazov in fraz, ki se uporabljajo na vseh področjih dejavnosti Evropske unije. Za pravilno uporabo je potrebno razmeroma strokovno poznavanje ciljnega jezika. Je zelo koristen pripomoček za poklicne prevajalce, medtem ko je za širšo javnost, pravosodne organe in pravne strokovnjake manj primeren. Prevode izrazov in fraz v IATE vnašajo prevajalci sami in tako ustvarijo nove vnose ali zamenjajo obstoječe. Zbirka vsebuje predloge prevodov v različne, vendar ne vse uradne jezike Evropske unije.

Dostop do te podatkovne zbirke je brezplačen.

Slovar sopomenk

Tezaver EUROVOC

EUROVOC je večjezični tezaver (zbirka primerjalnega večjezičnega besedišča), ki zajema področja dejavnosti Evropske unije. Omogoča indeksacijo dokumentov v dokumentacijskih sistemih evropskih institucij in njihovih uporabnikov.

Tezaver je na voljo v 23 uradnih jezikih Evropske unije.

PRIMERJALNI VEČJEZIČNI PRAVNI SLOVAR (Vocabulaire Juridique Multilingue – VJM)

VJM je zbirka večjezičnih terminoloških podatkovnih zapisov in različnih sistemov (več kot 23 jezikov in 30 pravnih sistemov EU), ki izhajajo iz izčrpnih primerjalnopravnih raziskav, ki so jih opravili pravniki lingvisti Sodišča Evropske unije.

Trenutno vsebuje približno 650 večjezičnih terminoloških podatkovnih zapisov (20 000 izrazov) s področja družinskega prava in prava priseljevanja, v bližnji prihodnosti pa tudi kazenskega prava. Vsi podatkovni zapisi so na voljo prek terminološke podatkovne zbirke IATE.

Terminološki podatkovni zapisi VJM vsebujejo zelo podrobne informacije, kot na primer opredelitve pojmov (prilagojene vsakemu pravnemu sistemu), opombe o primerjalnem pravu, pravno podlago (zakonodaja, sodna praksa in doktrina nacionalnih in mednarodnih pravnih sistemov ter pravnega sistema EU), različne označbe koncepta (v istem jeziku in včasih različnih jezikih glede na pravne sisteme), jasno navedbo izvora izraza (ekvivalenten izraz ali formulacija – parafraza), opozorila (lažni prijatelji pri pravnih izrazih, nevarnost zamenjave, zastareli izrazi), konceptualna drevesa, iz katerih se dajo takoj razbrati semantična razmerja med koncepti, itd.

Zadnja posodobitev: 15/04/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.