Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Judikatura EU

Zatímco kterýkoli soud členských států (tedy vnitrostátní, regionální nebo místní soud) má uplatňovat právo Evropské unie (EU), Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje, aby docházelo k jednotnému výkladu a provádění práva EU ve všech členských státech. Judikaturu EU tudíž rozvíjí především Soudní dvůr Evropské unie.

Soudní dvůr Evropské unie sestává ze tří soudů: Soudního dvora, Tribunálu (zřízeného v roce 1988) a Soudu pro veřejnou službu (zřízeného v roce 2004).

Soudní dvůr představuje soudní orgán Evropské unie a ve spolupráci se soudy a tribunály členských států dbá na jednotné provádění a výklad práva Evropské unie. Soudní dvůr je mnohojazyčnou instituci, jelikož každý z úředních jazyků Evropské unie může být jednacím jazykem případu. Soudní dvůr má za povinnost rozšiřovat svoji judikaturu ve všech členských státech.

Od založení Soudního dvora Evropské unie vynesly jeho tři soudy přibližně 15 000 rozhodnutí.

Judikatura datovaná od 17. června1997 je dostupná ve všech úředních jazycích EU prostřednictvím internetových stránek dvora. Databáze dvora zahrnuje úplná znění rozsudků, usnesení soudů, stanoviska generálních advokátů a nařízení soudů EU. V databázi můžete vyhledávat podle čísla věci, data, jména účastníků řízení, slov v textu atd. Kromě toho databáze obsahuje stručné obsahy rozhodnutí, informace o rozhodnutích, která nebyla zveřejněna ve sbírce rozhodnutí, a oznámení v úředním věstníku Evropské unie.

K dalším významným databázím judikatury patří:

  • EUR-Lex , právní databáze Evropské unie, jež obsahuje judikaturu EU ve všech úředních jazycích EU, a to včetně judikatury z období před 17. červnem 1997.
  • JURIFAST, již spravuje Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA Europe) a která obsahuje rozhodnutí o předběžné otázce Soudního dvora Evropské unie a příslušné předběžné otázky soudů členských států. (Tato databáze je dostupná v angličtině a francouzštině).
  • JURE, databáze, již vytvořila Evropská komise a která obsahuje judikaturu o příslušnosti soudů v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v jiném státě, než ve kterém byla rozhodnutí vynesena. Tato databáze zahrnuje judikaturu o významných mezinárodních úmluvách (tj. Bruselské úmluvě z roku 1968, Luganské úmluvě z roku 1988) a dále judikaturu EU a judikaturu členských států.
Poslední aktualizace: 26/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.