Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES teismų praktika

Europos Sąjungos (ES) teisę privalo taikyti bet kuris valstybių narių teismas (nacionalinis, regioninis ar vietos teismas), o Europos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose valstybėse narėse. Taigi ES teismų praktiką iš esmės kuria Europos Teisingumo Teismas.

Europos Teisingumo teismą sudaro trys teismai: Teisingumo Teismas, Bendrasis teismas (įkurtas 1988 m.) ir Tarnautojų teismas (įkurtas 2004 m.).

Teismas – Europos Sąjungos teisminė institucija, kuri, bendradarbiaudama su valstybių narių teismais ir tribunolais, užtikrina, kad Europos Sąjungos teisė būtų taikoma ir vienodai aiškinama. Tai daugiakalbė įstaiga, kadangi bylos kalba gali būti bet kuri iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Teismas privalo užtikrinti, kad jo teismų praktika būtų skleidžiama visose valstybėse narėse.

Nuo Europos Teisingumo Teismo trijų teismų įkūrimo šie paskelbė maždaug 15 tūkst. sprendimų.

Teismų praktika nuo 1997-06-17 skelbiama visomis ES oficialiomis kalbomis teismo interneto svetainėje. Jos duomenų bazėje pateikiamas visas sprendimų, teismo išvadų, generalinio advokato išvadų ir ES teismų nutarčių tekstas. Informacijos duomenų bazėje galima ieškoti pagal bylos numerį, datą, šalių pavadinimą, raktinius žodžius ir t. t. Be to, duomenų bazėje pateikiamos sprendimų santraukos, informacija apie teismo sprendimų rinkiniuose nepaskelbtus sprendimus ir pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kitos svarbios teismų praktikos duomenų bazės:

  • EUR-Lex, Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė: ES teismų praktika visomis ES oficialiomis kalbomis, taip pat teismų praktika iki 1997-06-17.
  • JURIFAST, Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacijos (ACA Europe) duomenų bazė, kurioje skelbiami Europos Teisingumo teismo prejudiciniai sprendimai ir aktualūs valstybių narių teismų prejudiciniai klausimai (ši duomenų bazė veikia anglų ir prancūzų kalbomis).
  • JURE, Europos Komisijos sukurta svetainė, kurioje skelbiama teismų praktika dėl jurisdikcijos civilinėse ir komercinėse bylose ir dėl teismo sprendimų pripažinimo bei vykdymo kitoje valstybėje, nei buvo priimtas teismo sprendimas. Čia skelbiama ir teismų praktika dėl svarbių tarptautinių konvencijų (t. y. 1968 m. Briuselio konvencijos, 1988 m. Lugano konvencijos) bei ES ir valstybių narių teismų praktika.
Paskutinis naujinimas: 26/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.