NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudenţă comunitară

În timp ce dreptul Uniunii Europene (UE) trebuie să fie aplicat de către orice instanță a statelor membre (fie ea națională, regională sau locală), Curtea Europeană de Justiție asigură interpretarea și aplicarea dreptului UE în mod corect și uniform în toate statele membre. Prin urmare, jurisprudența UE este dezvoltată, în principal, de Curtea Europeană de Justiție.

Curtea Europeană de Justiție este formată din trei instanțe: Curtea de Justiție, Tribunalul (creat în 1988) și Tribunalul Funcției Publice (creat în 2004).

Curtea reprezintă autoritatea judiciară a Uniunii Europene și, în cooperare cu instanțele judecătorești ale statelor membre, asigură aplicarea și interpretarea uniformă a dreptului Uniunii Europene. Aceasta este o instituție multilingvă, întrucât limbă de procedură poate fi oricare dintre limbile oficiale. Curtea trebuie să asigure diseminarea jurisprudenței sale în statele membre.

De la înființare, cele trei instanțe care formează Curtea Europeană de Justiție au pronunțat aproximativ 15 000 de hotărâri.  

Începând cu 17.6.1997, jurisprudența este accesibilă în toate limbile oficiale ale UE prin intermediul site-ului Curții. Baza de date a acesteia conține textul complet al hotărârilor, avizele Curții, concluziile avocatului general și ordinele instanțelor UE. Puteți efectua căutări în baza de date în funcție de numărul cauzei, dată, numele părților, cuvinte de referință din text etc. În plus, baza de date conține rezumatele deciziilor, informări privind deciziile care nu au fost publicate în repertoriile de jurisprudență și comunicările publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

Alte baze de date de jurisprudență relevante:

  • EUR-Lex, baza de date juridică a Uniunii Europene: jurisprudența UE în toate limbile oficiale ale UE, inclusiv jurisprudența din perioada anterioară datei de 17.6.1997;
  • JURIFAST, baza de date a Asociației Consiliilor de Stat și a jurisdicțiilor administrative supreme din Uniunea Europeană (ACA Europa), care conține hotărâri preliminare pronunțate de Curtea Europeană de Justiție și întrebări prejudiciale formulate de instanțele statelor membre (aceasta bază de date este disponibilă în engleză și franceză).
  • JURE, o bază de date creată de Comisia Europeană, care conține jurisprudența privind competența judiciară în materie civilă și comercială și privind recunoașterea și executarea hotărârilor într-un alt stat decât cel în care au fost pronunțate. Aceasta conține și jurisprudența privind convențiile internaționale relevante (și anume Convenția de la Bruxelles din 1968, Convenția de la Lugano din 1988), precum și jurisprudența UE și a statelor membre.
Ultima actualizare: 26/04/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.