Evropské justiční vzdělávání

Přeshraniční spolupráce (v občanských i trestních věcech) ukazuje, že právní akty a mechanismy EU lze účinněji provádět ve prospěch občanů a podniků, pokud: existuje více pochopení a vzájemné důvěry mezi právníky v různých zemích EU, prohloubí se znalost právních předpisů a nástrojů spolupráce EU a právo EU je konsistentněji chápáno (pro zajištění správného uplatňování ve vnitrostátních věcech). Součástí evropského justičního vzdělávání je vzdělávání právníků ve hmotněprávních a procesních předpisech EU a zlepšování jejich znalostí a informovanosti o vnitrostátních soudních systémech v jiných členských státech. Přednostně jsou vzděláváni soudci a státní zástupci, kteří jsou odpovědní za prosazování práva Evropské unie, ale evropské justiční vzdělávání je rovněž nezbytné pro ostatní právnické profese, jako jsou např. zaměstnanci soudů, právníci, advokáti, exekutoři, notáři a mediátoři. Všichni právníci musí být kompetentní při plnění svého úkolu, kterým je provádět právní rámec EU. Vzájemná důvěra a pochopení jsou rovněž nezbytné pro zajištění bezpečného právního prostředí, které jasně a konzistentně prosazuje práva jednotlivců a společností.