Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører

Grænseoverskridende samarbejde (om både civil- og straffesager) har vist, at de europæiske retsakter og -mekanismer kan gennemføres mere effektivt til fordel for borgere og erhvervsliv, hvis der var større: forståelse og gensidig tillid mellem jurister i forskellige EU-lande viden om EU-lovgivning og -samarbejdsinstrumenter og samme forståelse af EU-lovgivning (for at sikre korrekt anvendelse i sager i medlemsstaterne). EU-uddannelse af personale i retsvæsenet omfatter uddannelse af jurister i materiel og processuel EU-ret og forbedring af deres viden om og kendskab til de andre medlemsstaters retssystemer. Dommere og anklagere med ansvar for håndhævelse og overholdelse af EU-retten har førsteprioritet, men uddannelse i EU-ret er også vigtigt for andre aktører i retsvæsenet, såsom medarbejdere ved retsinstanserne, advokater, fogeder, notarer og retsmæglere. Alle aktører i retsvæsenet skal være kompetente, når de gennemfører EU's retsakter. Gensidig tillid og forståelse er også vigtigt for at skabe et sikkert retligt miljø, der beskytter borgernes og virksomhedernes rettigheder på en klar, konsekvent måde.