Europska pravosudna izobrazba

Iz prekogranične suradnje (u građanskim i kaznenim predmetima) vidljivo je da bi se europski pravni akti i mehanizmi mogli djelotvornije provoditi u korist građana i poduzeća uz više: razumijevanja i uzajamnog povjerenja između pravosudnih djelatnika u različitim državama EU-a; znanja o zakonodavstvu EU-a i instrumentima suradnje i dosljednog razumijevanja zakonodavstva EU-a (kako bi se osigurala ispravna primjena u nacionalnim predmetima). Europska pravosudna izobrazba uključuje izobrazbu pravosudnih djelatnika u području materijalnog i postupovnog zakonodavstva EU-a i poboljšanje njihovog znanja i svijesti o nacionalnim pravnim sustavima u drugim državama članicama. Prednost imaju suci i državni odvjetnici koji su odgovorni za primjenu prava Europske unije, ali europska pravosudna izobrazba važna je i za ostale pravosudne djelatnike, kao što su sudsko osoblje, odvjetnici, sudski izvršitelji, javni bilježnici i miritelji. Svi pravosudni djelatnici moraju steći potrebne kompetencije za izvršavanje svoje uloge u provedbi europskog zakonodavnog okvira. Uzajamno povjerenje i razumijevanje također su od ključne važnosti za osiguranje sigurnog pravnog okruženja u kojem se na jasan i dosljedan način štite prava pojedinaca i trgovačkih društava.