Europese justitiële opleiding

Grensoverschrijdende samenwerking in burgerlijke en strafzaken heeft duidelijk gemaakt dat Europese wetgeving en instrumenten effectiever zouden kunnen worden toegepast – iets waar zowel burgers als ondernemingen baat bij zouden hebben – als sprake was van: meer begrip en vertrouwen tussen rechtsbeoefenaars in verschillende EU-landen; meer kennis van EU-wetgeving en samenwerkingsinstrumenten; een consistente uitleg van het EU-recht (zodat het EU-recht juist wordt toegepast in nationale zaken). Europese justitiële opleiding behelst de opleiding van rechtsbeoefenaars in materieel en formeel EU-recht en het vergroten van hun kennis en bewustzijn van de rechtssystemen van andere lidstaten. Hoewel prioriteit wordt gegeven aan de opleiding van rechters en openbare aanklagers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van EU-recht, is Europese justitiële opleiding ook essentieel voor andere rechtsbeoefenaars, zoals gerechtelijke personeel, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en mediators. Elke rechtsbeoefenaar moet zijn rol in de uitvoering van Europese wetgeving op deskundige wijze kunnen vervullen. Wederzijds vertrouwen en begrip zijn ook onmisbare voorwaarden voor een zeker rechtskader waarbinnen de rechten van personen en ondernemingen op duidelijke en consistente wijze worden gehandhaafd.