Formare judiciară europeană

Cooperarea transfrontalieră (atât în materie civilă, cât şi în materie penală) a demonstrat că actele şi mecanismele juridice europene ar putea fi puse în aplicare într-un mod mai eficace în interesul cetăţenilor şi al întreprinderilor printr-o mai bună: înţelegere şi încredere reciprocă între practicienii din domeniul juridic din diferitele ţări ale UE; cunoaştere a legislaţiei şi a instrumentelor de cooperare ale UE şi înţelegere coerentă a dreptului UE (pentru asigurarea unei aplicări corecte în cauzele naţionale). Formarea judiciară europeană implică formarea practicienilor din domeniul juridic în ceea ce priveşte legislaţia materială şi procedurală a UE şi îmbunătăţirea cunoştinţelor acestora cu privire la sistemele judiciare naţionale din celelalte state membre. Se acordă prioritate judecătorilor şi procurorilor însărcinaţi cu aplicarea dreptului Uniunii Europene, însă formarea judiciară europeană este esenţială şi pentru alţi practicieni din domeniul juridic, precum personalul instanțelor, avocaţi, avocați consultanţi, executori judecătoreşti, notari şi mediatori. Toţi practicienii din domeniul juridic trebuie să îşi dezvolte competenţele pentru a pune în aplicare cadrul legislativ european. Încrederea şi înţelegerea reciproce sunt, de asemenea, esenţiale pentru garantarea unui mediu juridic sigur care să apere drepturile cetăţenilor şi ale întreprinderilor într-un mod clar şi coerent.