Evropsko izobraževanje v pravosodju

Čezmejno sodelovanje (v civilnih in kazenskih zadevah) kaže, da bi se evropski pravni akti in mehanizmi lahko učinkoviteje izvajali v korist državljanov in podjetij, če bi bilo več: razumevanja in vzajemnega zaupanja med delavci v pravni stroki v različnih državah članicah EU, poznavanja zakonodaje EU in instrumentov sodelovanja ter doslednega razumevanja prava EU (za zagotovitev pravilne uporabe v nacionalnih primerih). Evropsko usposabljanje v pravosodju obsega usposabljanje delavcev v pravni stroki na področju materialne in procesne zakonodaje EU ter izboljšanje njihovega znanja in ozaveščenosti o nacionalnih pravosodnih sistemih drugih držav članic. Prednost imajo sodniki in tožilci, dejavni na področju izvajanja zakonodaje Evropske unije, vendar je evropsko usposabljanje v pravosodju bistveno tudi za druge delavce v pravni stroki, kot so sodno osebje, odvetniki, pravni svetovalci, sodni izvršitelji, notarji in mediatorji. Vsi delavci v pravni stroki morajo biti usposobljeni za svojo vlogo pri izvajanju evropskega zakonodajnega okvira. Medsebojno zaupanje in razumevanje sta tudi ključnega pomena za zagotovitev varnega pravnega okolja, v katerem se pravice posameznikov in družb jasno in dosledno spoštujejo.