Europeisk juridikutbildning

Det gränsöverskridande samarbetet (både i tviste- och brottmål) har visat att EU:s rättsakter och mekanismer kan genomföras mer effektivt till medborgarnas och företagens fromma om det fanns mer förståelse och ömsesidigt förtroende mellan rättstillämpare i olika EU-länder, kunskap om EU-lagstiftning och samarbetsinstrument, och en konsekvent tolkning av EU:s lagstiftning (för att säkra en korrekt tillämpning i nationella mål). Genom en europeisk rättsutbildning utbildas rättstillämpare i EU:s materiella rätt och processrätt och får bättre kunskap och medvetenhet om rättsväsendet i andra medlemsstater. Prioritet ges till domare och åklagare som ansvarar för tillämpningen av EU-rätten, men den europeiska rättsutbildningen är också av stor vikt för andra rättstillämpare, exempelvis domstolspersonal, advokater, exekutionstjänstemän, notarier och medlare. Alla rättstillämpare måste bli kompetenta i den roll de spelar i genomförandet av EU:s lagstiftningsram. Ömsesidigt förtroende och förståelse är också väsentligt för att skapa en säker rättslig miljö som upprätthåller enskildas och företags rättigheter på ett tydligt och konsekvent sätt.