Vzdělávání soudních úředníků na vnitrostátní úrovni

V členských státech, které nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a rozsah odborné přípravy právníků, existují rozsáhlé možnosti vzdělávání. Zde uvádíme informace o organizaci národního vzdělávání v členských státech.

Národní vzdělávací struktury pro pracovníky justice

Hlavními poskytovateli evropského justičního vzdělávání jsou vnitrostátní vzdělávací struktury. V 17 členských státech existují školy, které poskytují počáteční i další vzdělávání. V jiných členských státech organizuje vzdělávání ministerstvo spravedlnosti, rada pro soudnictví nebo soudní služby.

Systém vzdělávání soudních zaměstnanců v členských státech

Hlavními poskytovateli vzdělávání pracovníků soudů v členských státech EU jsou národní ministerstva spravedlnosti a soudy. V jiných členských státech plní tyto úkoly justiční akademie nebo vzdělávací struktury justice, jakou rady pro justici a státní zastupitelství.

Systémy vzdělávání právníků v členských státech

Hlavními poskytovateli vzdělávání v rámci koncipientské právní praxe jsou v členských státech EU advokátní komory, advokátní kanceláře nebo společnosti. V některých členských státech plní tyto úkoly odvolací soudy nebo ministerstvo spravedlnosti. Dohled nad dalším vzděláváním a soustavnou odbornou přípravou, pokud existuje, zajišťují advokátní komory.

Poslední aktualizace: 23/10/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.